ΜΠΟΥΛΙΤ (Bullitt, 1968)

Η καταδίωξη ανέκαθεν αποτελούσε ένα αμιγώς κινηματογραφικό γεγονός, αφού για να υλοποιηθεί απαιτεί τη συνδρομή ενός αποκλειστικά κινηματογραφικού μέσου έκφρασης, του διαδοχικού μοντάζ (εναλλασσόμενη κατάδειξη του διώκτη και του καταδιωκόμενου). Εδώ μία από τις πιο διάσημες σκηνές καταδίωξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: