ΔΙΑΓΩΓΗ ΜΗΔΕΝ (Zéro de conduite, 1933)

Με αφορμή μία μαθητική εξέγερση, ο Βιγκό, βρίσκει την ευκαιρία να απελευθερώσει την δύναμη της ποίησης μέσω των εικόνων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: